Сфери на дейност

виж още

Основни ценности на кантората

Професионализъм
 • внимателен анализ на всяка ситуация
 • непрекъснат контрол на делата
 • дискретност
 • отговорност
 • оптимиални резултати
 • работа в екип
Посветеност на клиента
 • индивидуален подход към всеки клиент
 • конфеденциалност на поверената информация
 • пълна подкрепа и посветеност от самото начало
 • свободна комуникация и информираност
Предприемчивост и енергичност
 • оригинални идеи и решения
 • експедитивност
 • индивидуален подход към всяка ситуация

Консултации по E-mail

Предлагаме безплатни правни консултации по е-мейл при следните условия:

Моля опишете случая си изчерпателно и изяснете въпросите си подробно, за да гарантирате получаването на бърз и компетентен отговор. В рамките на 48 часа ще получите съобщение на посочения от Вас електронен адрес, съдържащо кратък отговор на запитването Ви, както и условията и цената за предоставяне на подробна правна консултация по E-mail. Тя зависи от сложността на правния казус и времето, необходимо за разрешаването му. Моля дайте точен е-мейл за отговор и телефон за връзка. При необходимост може да се поиска допълнителна информация за по-пълното изясняване на казуса.


Бюрo

адвокат Никола Янков


Пловдив 4000
бул. България 27
телефон:

+359 (0)878 933 125


email:

pllegakonsult@gmail.com