За нас


 

Кантората ни  създадена през 2018 година в град Пловдив с цел оптимизиране и разширяване работата на адвокатите в нея. Всеки един от участващите в кантората е адвокат със значителен опит и лични професионални успехи, а организацията и представянето им по този нов начин е продиктувано от времето, в което живеем и необходимостта да се съобразяваме с новите условия.

Кантората покрива широк набор от юридически услуги - от правна консултация и абонаментно обслужване на корпоративни клиенти до процесуално представителство по граждански, търговски, административни и наказателни дела.

Специализирана e в правно обслужването на български и чуждестранни  клиенти.

Кантората предлага  услугите си на български, френски и руски език.

Целта ни е компетентното правно обслужване на клиентите и даване на адекватна консултация и съвет при решаване на Вашия случай, включително реализирането на решения по трудни и сложни случаи.

При необходимост кантората работи в тясно сътрудничество с колеги и адвокатски кантори в страната и чужбина.

Основа на сътрудничеството ни е предлагането на цялостно правно обслужване в областта на българското и чуждо право, привличане на чуждестранни инвеститори в България, тяхното представителство и подпомагане в реализацията на намеренията им.

Партньорите в кантората са равнопоставени -  адвокат Ани Миленкова, адвокат Емилия Мирасчиева, адвокат Никола Янков, и адвокат Сава Каров.

 

Колектив


Адвокат
Ани Миленкова


[[SHORT DESCRIPTION]]

адвокат Ани Миленкова

Родена през 1951 година. Завършила право в ЮФ на СУ "Климент Охридски". Народен представител в 36-то и 37-то Народно събрание на Р България (1991 г. - 1997 г.). Член на Венецианската комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа - два мандата (1994 г. - 2002 г.). С квалификации по финансово право за юристи от Международния валутен фонд (1996 г. и 1998 г.) и за арбитри на Британския институт за арбитри - 2005 г. Синдик от списъка на синдиците на Министерство на правосъдието с дългогодишен опит. Арбитър по търговски спорове в Българската стопанска камара и Юридическата асоциация – признат експерт в сферата на арбитражното производство.

Езици: френски писмено и говоримо.

 

 

 

Адвокат
Никола Янков


[[SHORT DESCRIPTION]]

адвокат Никола Янков

1984 завършва - Техникум по механотехника - Пловдив "Експлоатация и ремонт на автомобила"

От 1988 до 1992 година служи в Гранични и Вътрешни войски. През 1992 година се премества и работи в криминалната полиция в Пловдив. Напуска работа в полицията през 1998 година с чин капитан.

От 1992 година до  1999 година учи и се дипломирам като Магистър по право в Юридически факултет СУ "Св.Климент Охридски". Правната му подготовка го отличава в работата му на криминален полицай.

Вписан като действащ адвокат. Практикува в Пловдив. Професионална специализация -  данъчно право, фирмено право в това число и производства по несъстоятелност, търговски и облигационни спорове между търговци и граждани. Успешно намира решения за търговци с вземания срещу дружества в несъстоятелност и свръхзадлъжнели длъжници при случаи, в които други кантори предпочитат да се откажат.

От 2011 година вписан като представител в Патентното ведомство на България.  Може да представлява клиенти при регистрация и защита на индустриални марки, промишлени образци и други авторски и интелектуални права в сферата на патентното право.

Езици: руски - писмено и говоримо

 

 

Адвокат
Сава Каров


[[SHORT DESCRIPTION]]

адвокат Сава Каров

Роден в гр. Бургас, на 09.10.1957

Завършва Висшата школа на МВР през 1980 година

До 2000 година работи в МВР като инспектор по криминална линия.

Пенсионира се през 2000 година. Оттогава работи като адвокат. Практикува в Бургас. Двамата с адвокат Н. Янков работят заедно още от 1992 година по съвместни случаи като служители на криминалната полиция.

Специализира застрахователно право, права на пациенти - искове по т.н. „лекарски грешки",  административно и наказателно право.

Ефективен в защитата срещу актове на полицейските служби по пътен контрол.

Има заведени над 20 жалби в Съда по правата на човека в Страсбург, има уважени пет жалби, някои от които с особен принос по т. н. „полицейски произвол".

Езици: руски - писмено и говоримо

 

 

Основните стандарти на кантората


Професионализъм основаващ се на качеството на услугата

Посветеност на клиента

Предприемчивост и енергичностБюрo

адвокат Никола Янков


Пловдив 4000
бул. България 27
телефон:

+359 (0)878 933 125


email:

pllegakonsult@gmail.com