адвокат. Пловдив. АКТ за гражданска отговорност, Акт за изтекла ГО, Акт за липса на полицата за гражданска отговорност, глоби и обжалване, жалба наказателно постановление, законосъобразност на административен акт, индивидуален административен акт, Как се обжалва акт, обжалване, Обжалване на административен акт, обжалване на акт, обжалване на акт за административно нарушение, обжалване на акт за начет, обжалване на акт за установяване на административно нарушение, обжалване на акт от кат, обжалване на акт от нап, Обжалване НП, общи административни актове, Шофиране без ГО

 

Оспорване на индивидуални и общи административни актове по административен ред.

Индивидуалните и общите административни актове могат да бъдат оспорени по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган.

По административен ред може да се оспори и съдържанието на документ. Жалби срещу административния акт могат да подават заинтересованите лица, т.е. лицата, които имат личен и пряк правен интерес от обжалването или със закон са овластени за това.Бюрo

адвокат Никола Янков


Пловдив 4000
бул. България 27
телефон:

+359 (0)878 933 125


email:

pllegakonsult@gmail.com