адвокат. Пловдив. административно право, Акт за изтекла гражданска отговорност, акт КАТ, АУАН, ауан обжалване, без гражданска отговорност, без гражданска отговорност акт, глоба по ЗДвП, гражданска отговорност глоба, електронен фиш, електронен фиш за превишена скорост, електронен фиш КАТ, електронен фиш по ЗДвП, жалба кат, жалба срещу наказателно постановление, закон за движение по пътищата, ЗДвП, здвп глоби, кодекс за застраховането, наказателно постановление, наказателно постановление давност, НП обжалване, Обжалване на наказателно постановление

 

Наказателните постановления подлежат на обжалване пред районните съдилища по местоизвършване на нарушението. Нарушителят може да обжалва постановлението в 7-дневен срок от връчването му. Някои наказателни постановления не подлежатна обжалване. Това са постановленията, с които е наложена глоба, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи или е присъдено обещетениеза причинени вреди до минималния размер указан в ЗАНН.
Бюрo

адвокат Никола Янков


Пловдив 4000
бул. България 27
телефон:

+359 (0)878 933 125


email:

pllegakonsult@gmail.com