Услуги


 

Кантората предлага следните услуги:

  1. Правни консултации: в устен или писмен вид
  2. Правни консултации, свързани с недвижими имоти
  3. Подготовка и снабдяване с документи, разрешителни, лизензи
  4. Посредничество при търсене и предлагане на недвижими имоти
  5. Изготвяне и корекция на всички видове договори – граждански, дружествени, търговски, нотариални актове и договори в нотариална форма
  6. Подготовка и правна помощ при водене на преговори
  7. Процесуално представителство пред всички съдилища и инстанции в България
  8. Представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург за всякакви нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
  9. Представителство пред Съда на Европейските общности в Люксембург при нарушения на правото на Европейския съюз
  10. Цялостно абонаментно правно обслужване на търговци и търговски дружества
  11. Регистрация на търговски марки и промишлени дизайни
  12. Защита на авторски права
  13. Съдействие при получаване на бизнес кредити
  14. Съдействие за намиране на офис-помещения
  15. Съдействие при намиране и подбор на персонал
  16. Съдействие при свързване с български фирми от браншове по критерии на клиента
  17. Подбор на търговски дружества – контрагенти по зададени критерии и предоставяне на данни (адрес, лица за контакт, предмет на дейност)
  18. Осъществяване на контакт с други фирми (избрани по критерии на клиента), изготвяне на писма, предложения, оферти и изпращането им по Е-мейл, факс или поща
  19. Откриване на банкови сметки на физически и юридически лица
  20. Преводи от и на руски, френски и немски език
  21. Консултации по е-mail


   Бюрo

   адвокат Никола Янков


   Пловдив 4000
   бул. България 27
   телефон:

   +359 (0)878 933 125


   email:

   pllegakonsult@gmail.com